برای جستجو بنویسید...

لطفا کمی صبر کنید...

شَبين دگران [Shabbin Degaran]

  • - كوتاه شده ى كلمه "شب بين" به معناى بينا در شب، شخصيتى كه راه را در تاريكى پيدا ميكند (شب در اينجا نماد تاريكى، تيرگى و تلخيست)
  • - نماد مثبت گرايى و مثبت انديشى
  • - نيمه ى "پُر" بين
  • - شوخ طبع و صلح جو
  • - شلوغ و پر تحرك
  • - اميد بخش و انگيزه دهنده
۱۴۰۲ < دگران >
ارائه ای دیگر با از غُرفه چی؟!